Reincarnation 前世 今生
table.MsoNormalTable {line-height:115%;font-size:11.0pt;font-family:"sans-serif";}
前 世 今 生
意味著  前世的結束  也只是  通往另一世 的路
死亡 .. 對人來說 會不會  不再是  這麼 傷痛 無奈
是否能  再續 前緣
也得要看 前世的  善惡成績單
來決定 此生 因果
–‧
–下面連結 有3個實例調查
: http://bb.news.qq.com/a/20100202/000023.htm
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

.
創作者介紹

hkvenvaxuknda的部落格

hkvenvaxuknda 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()